HANOI SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

                 CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND
                         ECOSYSTEM RESEARCH

  • English
  • Tiếng Việt

JUST IN

The report : “Food Safety Risk Management in Vietnam: Challenges and Opportunities” is an effort of World Bank and other partners including the Center for Public Health and Ecosystem Research (CENPHER) at the Hanoi University of Vietnam to bring an in-deph analysis of the key issues of food safety in Vietnam with focus on two main commodities - pork and leafy vegetables and identify priorities and practical solutions to address food safety. 

 

Read more 

NEWS

Policy dialogue to enhance inclusive policies in Vietnam’s smallholder pig sector

Despite its significant—83%— contribution to Vietnam’s pig sector, pig production by smallholders performs below its potential and food safety remains a constant challenge along the pig value chain

Tăng cường niềm tin vào chất lượng và sự an toàn của thực phẩm tại Việt Nam

An toàn thực phẩm hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của công chúng tại Việt Nam.

Hội thảo báo cáo kết quả dự án PigRISK tại Nghệ An và Hưng Yên

Trong hai ngày 28/4 và 5/5/2017, Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện dự án Giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và cải thiện an toàn thực phẩm chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại Việt Nam” (PigRISK),  đã được tổ chức tại hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên. 

Parner