• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Nghiên cứu viên

 

Vị trí

Email

Đinh Xuân Tùng, PhD., Senior Researcher xuantung168@gmail.com

Ngo Hoang Tuan Hai, MHEc.,

Researcher since 2019

nhth@huph.edu.vn

Nguyen Bich Thao, MSc., Researcher since October 2010

nbt@huph.edu.vn

Nguyen Mai Huong, MSc., Researcher huongmn2206@gmail.com
Nguyen Hong Phi, BPH., Research Assistant nhp@huph.edu.vn
Nguyen Thi Hien, MSc., Researcher

nth@vohun.org.vn

nth15@huph.edu.vn

Tran Thi Kim Tuyen, MSc., Communication Specialist

ttkt@vohun.org.vn

ttkt@huph.edu.vn