• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Thực tập sinh & Tình nguyện viên

Nguyen Thi Nhu, FBLI, from November2013 to March2014

Nghiem Thi Ngoc Thuan, FBLI, since August2012

Kieu Thanh Truc, FBLI, since January2014

Nguyen Duy Tien, NCCR/FBLI/PigRisk/ RRR, since July 2012

Ly Trung Sinh, PigRisk, from October2012 to March2013

Dang Van Chinh, PigRisk,from November2012 to April2013

Le Thi Phuong Quyen, from August 12 to December2013

Tran Thi Kim Tuyen, from April 13 to February2014

Phạm Thị Hương, VOHUN volunteer since 2018