CƠ HỘI HỌC BỎNG THẠC SĨ MỘT SỨC KHỎE

Chương trình học bổng #SEAOHUN năm 2022 hiện đã tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển.

Đây là học bổng dành cho những người thuộc các nước thành viên của SEAOHUN trong đó có Việt Nam, muốn nâng cao kiến thức và năng lực Một Sức Khỏe và có cho mình một tấm Bằng Thạc sĩ các ngành liên quan.

Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ ứng tuyển, vui lòng truy cập: https://drive.google.com/.../1wmDJUFDqKx7Sqbm-uP...

Và nộp hồ sơ ứng tuyển tại: https://bit.ly/SEAOHUN2022scholar

Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển: 16/8/2022