• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

ĐÀO TẠO

Các hoạt động đào tạo/tập huấn

Các hoạt động đào tạo tập trung vào việc cung cấp các khóa học chính quy tại các cơ sở học thuật, các khóa học ngắn hạn và đào tạo cấp chứng chỉ, cũng như các buổi hội thảo dành cho sinh viên. Các khóa học chính quy dành cho sinh viên đại học và sau đại học được thực hiện tại Trường ĐHYTCC và tại các trường đại học khác ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Các khóa học ngắn hạn và đào tạo cấp chứng chỉ là một phần trong các hoạt động của chương trình nghiên cứu và bao gồm hầu hết các chủ đề nghiên cứu của CENPHER. Chuỗi hội thảo CENPHER dành cho sinh viên (C3S) là một chương trình ngoại khóa do CENPHER khởi xướng và được đồng tổ chức bởi CENPHER và Đoàn Thanh niên HSPH. Bảng dưới đây tóm tắt các hoạt động đào tạo tại CENPHER trong giai đoạn 5 năm từ 2009 đến 2014:

Các loại khóa đào tạo

Tên khóa học

Thời gian và địa điểm

Đối tác/nhà tài trợ

Các khóa học thường xuyên được thực hiện tại các tổ chức học thuật

Introduction to Ecohealth for Specialist I, master, and bachelor programs

Currently run, Hanoi

Department of Environmental and Occupational Health, HSPH

Introduction to Risk Assessment concept in Food Safety

Currently run, Hanoi

Department of Food Safety, HSPH

Risk Assessment basic concepts and examples in health impact assessments related to environmental health and sanitation.

 

Run since 2008

Asian Institute of Technology (AIT)

One Health integrated module

 

Hanoi Medical University (HMU)

Các khóa học ngắn hạn và đào tạo chứng chỉ

Quantitative  MicrobialRiskAssessment (QMRA)

August 2010 and January 201, Hanoi

 

One Health Risk Assessment Short course

 

University of Minnesota, USA and funded by the RESPOND/EPT program of USAID

 

Advanced course of Food Safety Risk Assessment for Informal Value Chains

Hanoi from 26th August to 28th August 2013

RakunoGakuen University of Japan, funded by CGIAR/ILRI

Risk Assessment course for food safety

December 5 and 7, 2013 respectively, Hanoi and Ho Chi Minh city

 

 

The first Ecohealth-One Health short-course in Vietnam

 27 May to 30 May 2013

 

ILRI/EcoZD project, funded by the IDRC

The Global Health True Leader (GHTL) Training

Ninh Binh, Vietnam from 25th April to 29th April 2014

University of Indonesia/ funded by the IDRC

Short-course on “Environmental Health” 

Republic Democratic of Congo from 17 September to 21 September 2012.

University of Kinshasa/ funded by USAID

Hội thảo kỹ năng mềm

CENPHER Seminar Series for Students (C3S)

Curently run

 

HSPH                       

     

  Phiên đầu tiên của C3S vào tháng 2 năm 2014

 

 Khóa học Một sức khỏe được thực hiện tại Trường Y tế Công cộng Kinshasa, Kinshasa, CHDC Congo theo yêu cầu của Đại học Tufts và chương trình RESPOND, tháng 9 năm 2012