• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hội thảo khu vực: Nâng cao năng lực quy hoạch vệ sinh đô thị và y tế công (20-22/10/2015)

Hãy cùng chúng tôi tham gia Hội thảo khu vực xây dựng quan hệ hợp tác về vệ sinh môi trường đô thị diễn ra tại châu Á, Tây Phi, Trung Đông và Mỹ La-tinh vào năm 2015 và năm 2016, đồng tổ chức bởi Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ. Với mục tiêu nhằm giúp các chuyên gia và các cơ quan địa phương trong ngành xây dựng năng lực về quy hoạch vệ sinh đô thị và y tế công cộng. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan Nhà nước, khối tư nhân và tổ chức xã hội nhân sự. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày và sẽ đề cập đến những kiến thức cùng với sự phát triển mới nhất của hệ thống vệ sinh môi trường đô thị, cũng như công tác quy hoạch và công nghệ liên quan. Các bài giảng, các hoạt động tương tác hữu hiệu và các bài thuyết trình đa phương tiện sẽ được cung cấp, đồng thời nhấn mạnh vào những tài liệu, công cụ đã được phát triển và thử nghiệm bởi Viện Khoa học và Công nghệ nước Liên bang Thụy Sĩ (Eawag) và Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng & Hệ sinh thái Việt Nam (CENPHER).

Các thành viên tham gia Hội thảo sẽ được học hỏi những giải pháp vệ sinh thích hợp, với trọng tâm là cải thiện tốt nhất các dịch vụ vệ sinh và tác động tới sức khỏe của người dân trong khu vực hoặc thành phố của họ. Các tài liệu học tập và nghiên cứu trường hợp sẽ được đăt vào hoàn cảnh phù hợp để đảm bảo nắm được các bài học của địa phương. 

Các cá nhân, tổ chức quan tâm tới Hội thảo vui lòng đăng kí và gửi CV vào địa chỉ TS. Phạm Đức Phúc (pdp@huph.edu.vn) trước ngày 31/08/2015.

Để biết thêm chi tiết về chương trình Hội thảo, vui lòng đọc tại đây.