• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Các Vị Trí Tuyển Dụng Trung Tâm Nghiên Cứu Chăn Nuôi Quốc Tế (ILRI)

Chương trình Chuyên gia trở về do Trung tâm Di cư và Phát triển Quốc tế (CIM) thay mặt Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) thực hiện cung cấp hai vị trí của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) cho các chuyên gia châu Á đã từng học tại Đức. Các trường đại học và muốn tham gia vào một lĩnh vực công việc quốc tế thú vị với ILRI có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam nhưng hoạt động trên toàn khu vực. ILRI đang đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển và triển khai các Chương trình Nghiên cứu CGIAR (CRP) ở Đông Nam Á, bao gồm CRP về Khí hậu nhiệt đới cũng như CRP về Chăn nuôi và Thủy sản.

 

Số việc làm: 3851

Vị trí: Chuyên gia nguồn thức ăn gia súc và thức ăn gia súc (m/f)

Các nguồn thức ăn và thức ăn gia súc đóng một vai trò không thể thiếu trong các hệ thống trồng trọt và chăn nuôi quy mô nhỏ.

tăng cường với tốc độ nhanh nhưng có sự khác biệt trong toàn khu vực. Trong chương trình Humidtropics, nguồn thức ăn chăn nuôi và thức ăn gia súc là một phần của hệ thống cây trồng/cây trồng/vật nuôi mà chương trình đang phát triển các giải pháp tổng hợp tại Việt Nam, CHDCND Lào, Campuchia và Trung Quốc. Trong chương trình Chăn nuôi và Thủy sản, trọng tâm là chuỗi giá trị lợn ở Việt Nam và nguồn thức ăn chăn nuôi cho các hộ sản xuất nhỏ định hướng thị trường.

Vai trò và

Trách nhiệm

1) Xây dựng các kịch bản cung cầu nguồn thức ăn/thức ăn gia súc cho chăn nuôi

chuỗi giá trị và hệ thống,

2) Áp dụng các công cụ để ưu tiên can thiệp vào thức ăn/thức ăn gia súc trong và ngoài trang trại

3) Tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm thí điểm các tùy chọn tích hợp để tối ưu hóa nguồn thức ăn/thức ăn gia súc giữa các hộ sản xuất nhỏ 4) hỗ trợ phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi và các cơ hội kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô nhỏ phi tập trung.

Yêu cầu

đủ điều kiện

1) Tiến sĩ về dinh dưỡng động vật/sản xuất chăn nuôi/sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thô xanh

2)Khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia và đa lĩnh vực

môi trường,

3) Sẵn sàng và khả năng đi du lịch,

4) Khả năng lập kế hoạch và thực hiện các dự án nghiên cứu độc lập hoặc là một phần của nhóm đa ngành,

5) Thông thạo tiếng Anh viết và nói là quan trọng và nói tiếng Việt là một lợi thế.

 

Số việc làm: 3840

Vị trí: Chuyên gia quản lý chất thải nông nghiệp (m/f)

Quản lý chất thải chăn nuôi đóng một vai trò không thể thiếu trong các hệ thống trồng trọt-chăn nuôi quy mô nhỏ đang tăng cường với tốc độ nhanh chóng nhưng khác nhau trên toàn khu vực. ILRI tập trung vào các chuỗi giá trị chăn nuôi lợn ở Việt Nam và nâng cao năng suất đồng thời quản lý các rủi ro về môi trường và sức khỏe xung quanh hoạt động chăn nuôi lợn.

Vai trò và

trách nhiệm

1) Đánh giá các hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ về những thách thức và cơ hội trong việc quản lý

chất thải,

2) Phát triển và áp dụng các công cụ ưu tiên can thiệp quản lý chất thải trong và ngoài trang trại,

3) Tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm thí điểm các phương án tích hợp để quản lý chất thải chăn nuôi,

4) Chuẩn bị báo cáo và bài báo khoa học về các chủ đề này,

5) Tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác nghiên cứu với các đối tác quốc gia có liên quan làm việc về nghiên cứu môi trường nông nghiệp và chăn nuôi.

Yêu cầu

đủ điều kiện

1) Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ về chăn nuôi, nông nghiệp hoặc khoa học môi trường có liên quan,

2) Kinh nghiệm về nghiên cứu và mô hình hóa môi trường ở các nước đang phát triển,

3) Kinh nghiệm làm việc trong các nhóm đa ngành, đặc biệt là về thâm canh hệ thống chăn nuôi và tối ưu hóa sinh khối,

4) Có thể làm việc với các hộ chăn nuôi nhỏ ở các nước đang phát triển,

5) Phải có hồ sơ xuất bản được ghi lại bao gồm cả trên các tạp chí quốc tế được đánh giá ngang hàng,

6) Thông thạo viết và nói Tiếng Anh là điều cần thiết và nói tiếng Việt là một lợi thế.

 

Để biết thêm chi tiết về công việc và thủ tục nộp đơn, vui lòng theo liên kết http://www.zav- reintegration.de/en và gửi CV, thư xin việc và thời gian sớm nhất kèm theo số lượng việc làm qua email tới: return@cimonline. de.