• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Cenpher tham gia hội thảo lập kế hoạch " Giảm nguy cơ bệnh tật và cải thiện an toàn thực phẩm ở các hộ gia đình nuôi lợn ở Việt Nam" (PigRisk)

Ngày 26 - 27 2015, cuộc họp lập kế hoạch thường kỳ (2 năm/1 lần) về "giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và cải thiện an toàn thực phẩm ở các hội gia đình nuôi lợn ở Việt Nam", còn gọi là nhóm dự án Pigrisk và các đối tác đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.  Hội thảo được tổ chức bởi viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) tại Việt Nam, thảo luận những thành tựu của dự án kể từ cuộc họp cuối vào tháng 12 năm 2014 và mục tiêu dự án đề ra cho hai năm tiếp theo.

Pigrisk là một dự án 5 năm được tài trợ bởi trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR), dự án này nhằm mục đích cải thiện sinh kế cho nông dân sản xuất nhỏ ở Việt Nam bằng cách cho phép họ tham gia nhiều và tốt hơn trong chuỗi giá trị lợn để cải thiện thu nhập, với các hoạt động dự án tập trung vào việc giải quyết các chi phí về nhân lực và kinh tế của các bệnh truyền qua thịt lợn và các rủi ro an toàn thực phẩm liên quan đến tiêu thụ lợn. Tham gia cuộc họp này có các đại diện đến từ Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) và các đối tác Việt Nam trong các dự án bao gồm các trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Quốc Gia Việt Nam, Học Viện Nông Nghiệp, Viện Khoa Học, Viện Quốc Gia nghiên cứu thú y và Trung tâm quốc gia về thú y. Đại diện và các nhân viên hỗ trừ từ ACIAR cũng tham dự cuộc họp.

Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 26-27 tại khách sạn Army Hà Nội, Việt Nam

Nằm trong kế hoạch cho năm 2015, hội thảo đã dành một phiên họp để phác thảo các kết quả đầu ra, thời hạn và trách nhiệm cho cả năm.  Thành viên nhóm dự án cũng đã phác thảo một kế hoạch xuất bản dự án bằng cách chuẩn bị một danh sách các tạp chí và các ấn phẩm hội nghị. Ba tóm tắt đã được chuẩn bị để trình bày hội nghị khác nhau và vào cuối mỗi cuộc họp.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo

Nếu muốn biết thêm thông tin của dự án, vui lòng truy cập vào:  PigRisk’s wikispace