• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Chương trình Khoa học Sakura

Viện Nghiên cứu Con người và Thiên nhiên đã thành lập Chương trình Khoa học Sakura quy tụ các chuyên gia và các bài giảng từ lĩnh vực Sức khỏe sinh thái, Trái đất Tương lai tại Nhật Bản và các chuyên gia cả từ các quốc gia khác trên thế giới; hầu hết trong số họ là các đối tác ở châu Á.

Chương trình có 2 hoạt động chính:

- Hội thảo “Chuyển đổi hướng tới sự bền vững: Tiếng nói của các học giả khởi nghiệp châu Á”. Hội thảo là sự kiện bên lề của Hội thảo Trái đất Tương lai, được tổ chức từ ngày 22/01 đến ngày 25/01/2015. và giáo dục về tính bền vững, khoa học hệ thống trái đất và quản lý khoa học. Tham gia Hội thảo có 9 học giả khởi nghiệp xuất sắc đến từ Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.

- Chuyến đi Nagoya dành cho những người tham gia đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Trái đất Kỹ thuật số Quốc tế (IDEAS) tại Đại học Chubu vào ngày 24 tháng 1 năm 2015.

Lần này, Việt Nam có 2 đại diện; Tiến sĩ Trần Hạnh Tuyết là giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Y tế Công cộng (HSPH) và Tiến sĩ Hùng Việt Nguyễn là nhà khoa học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) và đồng nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái và Sức khỏe Cộng đồng_HSPH. Trong xưởng. Tiến sĩ Trần Hạnh Tuyết đã trình bày về Chuyển đổi hướng tới sự bền vững: Các chương trình và ưu tiên nghiên cứu sức khỏe môi trường hiện tại của HSPH và các đối tác hợp tác”. Tiếp nối hành động của sự kiện này, những người tham gia sẽ tham gia vào mạng lưới nghiên cứu để thảo luận về sự hợp tác trong chương trình “Trái đất tương lai”. Và từ đó có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác trong tương lai giữa các trường đại học Asean.

Ấn vào đây để đọc phần tóm tắt của hội thảo Sakura.