• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Cuộc thi sáng tác slogan của CENPHER

Được thành lập từ tháng 6 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Y tế công cộng và Hệ sinh thái (CENPHER) là một đơn vị nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y tế công cộng, tập trung vào các nghiên cứu liên ngành. Ba hướng phát triển chính của Trung tâm bao gồm: nghiên cứu, đào tạo và cung cấp dịch vụ để hướng tới phát triển liên kết giữa sức khỏe và môi trường ở Việt Nam và khu vực.

Nhằm khuyến khích, động viên các thành viên tích cực tìm hiểu và tập trung vào định hướng phát triển, CENPHER phát động cuộc thi Tìm kiếm một Slogan - ấn tượng, truyền cảm và nêu bật sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trung tâm.

Thông tin thêm về Trung tâm CENPHER và cuộc thi này xin xem trên website: http://cenpher.huph.edu.vn

 

Đối tượng:

Đối tượng dự thi không giới hạn

Số lượng bài dự thi không giới hạn

Giải thưởng:

100$ cho Slogan xuất sắc nhất

Thời hạn:

Từ ngày 01/6 – 30/6/2014

Yêu cầu:

- Slogan dự thi phải là sáng tác mới, không trùng lặp về nội dung với slogan của các tổ chức khác.
- Slogan phải thể hiện sâu sắc được sứ mệnh/nhiệm vụ, mục tiêu/tầm nhìn phát triển và hoạt động chính của CENPHER.

- Phải giàu ý nghĩa, gây ấn tượng tốt đẹp và khắc ghi trong tâm trí người dùng.

- Phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ với giới hạn không quá 10 từ.

- Phải được thuyết minh về ý tưởng sáng tác và ý nghĩa của nó (bài viết không quá 500 từ).

- Slogan phải được thể hiện trên 02 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Cách thức gửi bài:

Người dự thi gửi tác phẩm vào email: ltb@huph.edu.vn, Cc: pthg@huph.edu.vn

Tiêu đề email: “Tham gia sáng tác slogan”

Nội dung email: Tên người sáng tác, Đơn vị công tác, Điện thoại, Email

Nội dung slogan tiếng Anh và tiếng Việt

Ý nghĩa câu slogan