• English
 • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Cần tuyển: Điều phối viên hợp phần chính sách (đã đóng)

 

DỰ ÁN SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE SINH THÁI Ở ĐÔNG NAM Á

HỢP PHẦN CHÍNH SÁCH

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trị cần tuyển:                      Điều phối viên hợp phần chính sách

Thời gian:                                18 tháng, làm việc toàn thời gian

Bối cảnh chung

Sáng kiến xây dựng và phát triển sức khỏe sinh thái ở Đông Nam Á (FBLI) là chương trình 5 năm (2012-2016), được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc tế Canada (IDRC), tập trung vào giải quyết các vấn đề sức khỏe con người gắn liền với thâm canh nông nghiệp và các thách thức khác.

Chương trình có 4 mục tiêu: (i) Tiến hành các nghiên cứu sức khỏe sinh thái liên quan giữa sức khỏe con người và các vấn đề về thâm canh nông nghiệp; (ii) Tăng cường năng lực nghiên cứu và thực hành về sức khỏe sinh thái thông qua đào tạo để xây dựng lĩnh vực sức khỏe sinh thái; (iii) Phối kết hợp giữa các nhà hoạch định chính sách ở cấp địa phương và cấp quốc gia với các nhóm nghiên cứu và cộng đồng địa phương và (iv) Tăng cường xây dựng mạng lưới và chia sẻ kiến thức để phát triển cách tiếp cận sức khỏe sinh thái ở vùng Đông Nam Á.

Chương trình FBLI có 3 hợp phần: Hợp phần nghiên cứu; hợp phần tăng cường năng lực và hợp phần chính sách. Mục tiêu chính của hợp phần chính sách (KT) là thúc đẩy đối thoại giữa cộng đồng nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách và hỗ trợ việc chuyển tải các bằng chứng nghiên cứu vào thực tế và tác động các quyết định chính sách.

Chương trình đã được triển khai từ năm 2012 bởi một mạng lưới các tổ chức ở 4 nước (Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam). Hội Y Tế Công cộng Việt Nam (HYTCCVN) là chủ dự án này.

Dự án đang tìm chọn một điều phối viên làm việc cho hợp phần chính sách từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016.

Nhiệm vụ và trách nhiệm

Điều phối viên hợp phần chính sách sẽ quản lý và điều phối hợp phần chính sách để đặt được mục tiêu của hợp phần đề ra. Mô tả công việc bao gồm:

 • Điều phối việc triển khai theo kế hoạch các hoạt động của họp phần (quản lý, điều phối và báo cáo tiến độ và kết quả hoạt động của hợp phần).
 • Hỗ trợ các nhóm nghiên cứu ở 4 nước trong khu vực trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch về kinh phí, bao gồm cả các thông tin đầu vào cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.
 • Hỗ trợ việc xây dựng một cơ chế báo cáo và các biểu mẫu báo cáo và các  công cụ khác cho các quốc gia thành viên trong việc cập nhật tiến độ thực hiện các hoạt động của hợp phần;
 • Hỗ trợ điều phối viên chương trình trong việc giám sát các hoạt động, tiến độ và kết quả đầu ra thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các thành viên nhóm liên minh chính sách quốc gia và theo dõi những thay đổi các hoạt động của hợp phần để đảm bảo rằng tất cả các kế hoạch xây dựng liên quan đến hợp phần chính sách thực hiện kịp thời đúng như kế hoạch đề ra;
 • Hộ trợ chuyên gia truyển thông trong việc xây dựng các công cụ và sản phẩm truyền thông để phổ biến các kết quả của chương trình đến xã hội, đặc biệt là các nhà hoạch đinh chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều phối (CU) để truyền tải các kết quả của chương trình ra bên ngoài (website).

Tiêu chuẩn

Yêu cầu cụ thể trình độ chuyên mối đối với ứng viên như sau:

 • Ít nhất có bằng thạc sỹ về truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng hoặc các lĩnh vực tương đương khác;
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về quản lý các chương trình, dự án liên quan đến truyền thông, quan hệ công chúng và điều phối chương trình/dự án;
 • Khả năng giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Anh.

Hợp đồng và quyền lợi:

 • Ứng viên được tuyển chọn sẽ ký hợp đồng với Hội Y Tế Công Cộng Việt Nam theo chế độ làm việc toàn thời gian
 • Ứng viên được tuyển chọn sẽ báo cáo trực tiếp cho điều phối viên Chương trình và Chủ tịch Hội Y Tế Công Cộng Việt Nam.

Nộp hồ sơ:

 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email với tiêu đề Hồ sơ dự tuyển vị trí điều phối viên hợp phần chính sách, dự án FBLI đến: (ntq@vpha.org.vn; ltb@huph.edu.vn)
 • Hồ sơ xin việc gồm: (i) Sơ yếu lý lịch (mô tả chi tiết trình độ, kinh nghiệm và quá trình làm việc, các cá nhân/ tổ chức đã cộng tác trước đây để Dự án có thể liên lạc); (ii) Một lá thư bày tỏ nguyện vọng vì sao bạn quan tâm đến vị trí này.
 • Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Hội Y Tế Công cộng Việt Nam, 138, Giảng Võ, Hà Nội

Bà. Nguyen Thi Quy (ntq@vpha.org.vn)

ĐT: +84462662348

Website: http://www.vpha.org.vn/http://ecohealthasia.net/

Chỉ có ứng viên vào danh sách ngắn mới được liên hệ để phỏng vấn.

Thời gian nộp hồ sơ: Đến ngày 20 tháng 6, năm 2015

Xem thông tin chi tiết tại đây.