• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hội nghị quốc tế về quản lý phân bùn lần thứ 3 năm 2015

Xem xét tình hình hiện tại của Châu Á về khía cạnh FSM và những nỗ lực của Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn về toàn bộ các mô hình cung cấp dịch vụ vệ sinh đô thị cho đất nước. FSM3 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự hỗ trợ của Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường (IESE), Đại học Xây dựng (NUCE), Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Bộ Xây dựng (MOC), với tư cách là đối tác quốc gia. Đây là một cơ hội duy nhất để học hỏi từ những đổi mới thú vị trong khu vực để đối mặt với những thách thức sắp tới. Hội nghị cũng quy tụ các chuyên gia trên khắp thế giới để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức nhằm hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác mới, đồng thời đề cập đến các ứng dụng và giải pháp thực tế và sự thích ứng hiệu quả. Hội nghị được tổ chức từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2015 tại Hà Nội, Việt Nam.

TS Từ Vũ Văn, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái và Sức khỏe Cộng đồng _ Trường Đại học Y tế Công cộng thay mặt các đồng nghiệp từ CENPHER, IESE, Swiss TPH và VOHUN làm việc cho Một sức khỏe tại Việt Nam - trình bày tổng quan về Giá trị dinh dưỡng và Rủi ro về sức khỏe khi quản lý kết hợp phân người và phân động vật ở Việt Nam. Vì phân người và động vật chưa được xử lý một khi thải ra môi trường có thể gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe con người bởi các mầm bệnh có thể có và dư lượng hóa chất ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao nghiên cứu đã đưa ra ý tưởng kết hợp lưu trữ/ủ phân người và phân động vật có thể được sử dụng như một mô hình phù hợp để xử lý và tạo ra một sản phẩm phân bón có giá trị và an toàn cho người nông dân trong khu vực nông nghiệp. Các kết quả từ nghiên cứu có thể được sử dụng cho các bước tiếp theo của nghiên cứu can thiệp tiềm năng với các điều kiện ủ phân có kiểm soát nhằm sản xuất phân bón an toàn và có giá trị từ phân người và động vật.

Trang web của hội nghị: http://www.fsm3.org/

Để xem bản trình bày này, bấm vào đây để tải.