• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hội thảo khu vực về Quy hoạch vệ sinh đô thị và sức khỏe cộng đồng (20-22/10/2015)

Hãy tham gia cùng chúng tôi và tham gia các hội thảo nâng cao năng lực đối tác khu vực của chúng tôi về vệ sinh môi trường đô thị. Chúng sẽ diễn ra ở Châu Á, Tây Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh vào năm 2015 và 2016, và được tổ chức với sự cộng tác của các văn phòng Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ khu vực. Mục tiêu là xây dựng năng lực lập kế hoạch vệ sinh đô thị và các vấn đề sức khỏe cộng đồng cho các chuyên gia địa phương và các tổ chức trong lĩnh vực vệ sinh và y tế công cộng. Hội thảo dành cho đại diện của các tổ chức công cộng, tư nhân và xã hội dân sự. Hội thảo ba ngày sẽ đề cập đến những kiến thức và sự phát triển tiên tiến nhất trong các hệ thống, quy hoạch và công nghệ vệ sinh môi trường đô thị. Họ sẽ giới thiệu các bài giảng, bài tập tương tác và thuyết trình đa phương tiện, đồng thời nêu bật các tài liệu và công cụ lập kế hoạch hiện tại do Eawag (Thụy Sĩ) và CENPHER (Việt Nam) phát triển và thử nghiệm. Hội thảo cũng sẽ cung cấp chỗ cho trao đổi ngang hàng.

Những người tham gia hội thảo sẽ tìm hiểu về các giải pháp vệ sinh phù hợp, tập trung vào cách cải thiện tốt nhất các dịch vụ vệ sinh và tác động đến sức khỏe trong khu vực hoặc thành phố của họ. Các tài liệu khóa học và nghiên cứu điển hình sẽ được bối cảnh hóa để phản ánh các vấn đề địa phương.

Nếu bạn quan tâm đến hội thảo này, vui lòng gửi hồ sơ, CV và liên hệ với Tiến sĩ Phạm Đức Phúc:  pdp@huph.edu.vn.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng truy cập: http://cenpher.huph.edu.vn/