• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hội thảo mô hình kinh doanh và giải pháp tái sử dụng phế thải nông nghiệp tại Việt Nam

Hội thảo mô hình kinh doanh và giải pháp tái sử dụng phế thải nông nghiệp tại Việt Nam

Ngày: 22 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ:

Tiến sĩ Phạm Đức Phúc, Đại học Y tế Công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Di động: 090 404 9969

Khách quan

Để khám phá tiềm năng nhân rộng các mô hình kinh doanh tái sử dụng chất thải nông nghiệp cùng với sáng kiến hiện có của IFAD trong khu vực được nhắm mục tiêu.

Mô tả ngắn về sự kiện

Hội thảo là sự hợp tác giữa IFAD và IWMI nhằm khám phá tiềm năng nhân rộng các mô hình kinh doanh tái sử dụng chất thải nông nghiệp-công nghiệp. Nhóm nghiên cứu Phục hồi và Tái sử dụng Tài nguyên (RRR) tại IWMI đã phát triển cơ sở dữ liệu gồm hơn 150 trường hợp kinh doanh tái sử dụng và đã phân tích chi tiết hơn 50 trường hợp. Những trường hợp kinh doanh thực nghiệm này đã giúp nhóm RRR phát triển hơn 20 mô hình kinh doanh khái niệm nhằm chuyển đổi chất thải sinh hoạt và chất thải nông nghiệp thành các sản phẩm có giá trị gia tăng như phân hữu cơ, năng lượng và nước.

Nhóm RRR đã xác định các sáng kiến IFAD trong khu vực có thể dựa vào công việc nghiên cứu của mình về phát triển mô hình kinh doanh và khám phá tiềm năng nhân rộng các mô hình kinh doanh tái sử dụng đã chọn và trong quá trình giải quyết các vấn đề như mất an ninh lương thực và cung cấp việc làm thông qua cải thiện sự tham gia của khu vực tư nhân vào chuỗi giá trị nông nghiệp.

Sự kiện này sẽ tập trung vào việc phát triển hiểu biết chung về các vấn đề từ chất thải nông nghiệp và chia sẻ kiến thức nghiên cứu cũng như các giải pháp tiềm năng.

Đối tượng mục tiêu

IFAD và các đối tác của mình, Bộ Lương thực và Nông nghiệp, các đơn vị thuộc khu vực tư nhân liên quan đến xử lý chất thải nông nghiệp (chất thải của lợn/gia súc), các doanh nghiệp tái sử dụng chất thải, viện nghiên cứu và các bên liên quan từ khu vực công.

Để tải tài liệu của hội thảo, bấm vào

Agenda

Flyer in Vietnamese

Flyer in English