• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hội thảo Onehealth về đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học khu vực phía Nam

Hội thảo đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học khu vực phía Nam được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 năm 2013. Thành phần tham dự là các giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các trường đại học Huế, Tây Nguyên, TP.HCM và Cần Thơ. Đáng chú ý, các cán bộ của Chi cục Thú y vùng VI và VII, Chi cục Thú y 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Pasteur TP.HCM và Trung tâm huấn luyện và bảo tồn động vật hoang dã Thảo Cẩm Viên, TP.HCM cũng tham gia sự kiện.

Đại biểu tham dự hội thảo Onehealth về đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học khu vực phía Nam, ngày 24-25/10/2013 tại thành phố Cần Thơ

Tổng quan về Một sức khỏe và tổng kết một năm hoạt động của VOHUN đã được trình bày tại hội thảo. Cũng cần nhắc lại rằng cấu phần Một sức khỏe đã được trình bày trong chương trình giảng dạy hiện tại của các trường đại học/cao đẳng đó. Các đại biểu cũng thảo luận về chiến lược phát triển khóa học Một sức khỏe và nâng cao năng lực cho các học viên Một sức khỏe. Kết quả nghiên cứu về vi khuẩn Salmonella, Streptococcus suis, Fasciolosis và các vấn đề liên quan cũng được chia sẻ và thảo luận giữa các đại biểu. Đặc biệt, các cán bộ Chi cục Thú y vùng và Chi cục Thú y đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý thú y và sự cần thiết phải phối hợp với ngành y tế công cộng trong bảo vệ sức khỏe vật nuôi và con người. Thông qua hội thảo này, việc lồng ghép và xây dựng nội dung Onehealth tại các trường đại học trong VOHUN đã được xem xét và củng cố. Ngoài ra, sự hợp tác nghiên cứu về Onehealth trong mạng lưới sẽ được quan tâm nhiều hơn trong tương lai.

Danh sách người tham gia của hội thảo có thể được tìm thấy tại trang web này:  http://caab.ctu.edu.vn/vmd/