• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hợp tác liên ngành để thực hiện Một sức khỏe tại Việt Nam: Đào tạo, nghiên cứu và các chính sách kiểm soát EIDs

Đại học Tôn Trung Sơn cùng với Đại học Duke và Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc đã đồng tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế đầu tiên về Nghiên cứu Một sức khỏe tại Trung Quốc để tập hợp các chuyên gia từ các quốc gia khác nhau nhằm đào sâu và khuyến khích phương pháp nghiên cứu đa ngành này. Hội thảo chuyên đề được tổ chức từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2014 tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tiến sĩ Hùng Nguyễn-Việt, nhà khoa học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) và đồng nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Hệ sinh thái _ Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội và Viện Sức khỏe Cộng đồng và Nhiệt đới Thụy Sĩ – thay mặt cho các đồng nghiệp của ông từ PAHI, FAO, WHO và VOHUN làm việc về Một sức khỏe tại Việt Nam - đã giới thiệu tổng quan về Hợp tác liên ngành để thực hiện Một sức khỏe tại Việt Nam: đào tạo, nghiên cứu và các chính sách kiểm soát EIDs. Vì Việt Nam được coi là một điểm nóng về các bệnh truyền nhiễm mới nổi (EID), điều quan trọng nhất là phải tăng cường năng lực để giải quyết mọi khủng hoảng có thể xảy ra do EID. Ngoài ra, cách tiếp cận Một sức khỏe đã được chọn là cách tốt nhất để phát triển các chương trình, tăng cường nghiên cứu và phát triển các chính sách kiểm soát EID, thông qua sự hợp tác liên ngành. Một ví dụ cụ thể, Mạng lưới các trường đại học Một sức khỏe (VOHUN) cung cấp đào tạo để nâng cao khả năng của các chuyên gia có chuyên môn sâu trong lĩnh vực của họ, làm việc cộng tác giữa các lĩnh vực để giải quyết các vấn đề sức khỏe hệ sinh thái và sức khỏe phức tạp. Chương trình hành động quốc gia tổng hợp về phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (OPI), 2006-2010 của Việt Nam, chương trình này, cũng như Chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch, các bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED) 2011-2015, và Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI) đều rất quan trọng. các chương trình liên ngành và liên lĩnh vực, các sáng kiến và hành động chung đóng góp vào bức tranh toàn cảnh về một thực thể bền vững Một sức khỏe tại Việt Nam. Hùng cũng ngồi trong một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm triển khai Một sức khỏe từ Việt Nam và Đông Nam Á với các đồng nghiệp đến từ Thái Lan, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgystan, Nepal, Romania.

Đây là hội nghị chuyên đề Một sức khỏe đầu tiên ở Trung Quốc và Trường Y tế Công cộng của Đại học Tôn Trung Sơn đã thành lập một trung tâm xuất sắc về Một sức khỏe để thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu và đào tạo Một sức khỏe ở Trung Quốc.

Trang web của hội nghị chuyên đề: http://onehealth.csp.escience.cn/dct/page/

Để xem bản trình bày này, bấm vào đây để tải về.