• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Lễ ký kết hợp tác với đối tác Một sức khỏe Việt Nam trong phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người

Tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã để lại hậu quả nặng nề đối với hầu hết các ngành kinh tế. COVID-19 cũng chứng minh cho những dự đoán về những thách thức mà Thế giới đang phải đối mặt như sự xuất hiện của các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người mới. Bắt đầu từ sự tương tác giữa con người – động vật hoang dã – hệ sinh thái, những điều đó có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, sinh kế, sự phát triển kinh tế và xa hơn nữa.

Phương pháp Tiếp cận Một Sức khỏe (OHA) là tình trạng sức khỏe liên kết chặt chẽ giữa con người, động vật và hệ sinh thái. OHA ứng phó với nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm trong mối tương tác giữa con người – động vật – hệ sinh thái là sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế đã triển khai “Lễ ký kết hợp tác với đối tác Một sức khỏe Việt Nam trong phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người” giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu chính của thỏa thuận trong khuôn khổ hợp tác là giảm sự lây lan của mầm bệnh từ động vật và hệ sinh thái sang con người.

Khung Đối tác Một Sức khỏe (OHP) đã được hình thành để củng cố tính bền vững của từng đối tác OH. Thực hiện cam kết của Việt Nam trong Chương trình nghị sự về an ninh y tế toàn cầu (GHSA) đến năm 2024 và GHSA đến năm 2030.

Nhân dịp này, các đối tác lâu năm và tích cực của OHP trong việc phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người bao gồm Giám đốc Quốc gia, Đại diện của EU, ADB, WHO, UNICEF, FAO, JICA, KOICA… đã lên kế hoạch cho các hoạt động của OH tại Việt Nam.

TS Phạm Đức Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế công cộng và Hệ sinh thái, Điều phối viên Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam đã tham gia Lễ ký kết này.

Các đối tác khẳng định ủng hộ và cam kết cao trong việc hỗ trợ và thực hiện mục tiêu của khung OHP: “Giảm sự lây lan mầm bệnh từ động vật và hệ sinh thái sang người và kháng sinh thông qua tăng cường phối hợp đa ngành sử dụng OHA.

Dr. Pham Duc Phuc -  Deputy Director of Center for Public Health and Ecosystem, Coordinator of Vietnam One Health University Network is signing in the Agreement

TS. Pham Duc Phuc -  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế công cộng và Hệ sinh thái, Điều phối viên Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam ký kết thỏa thuận.