• English
  • Tiếng Việt

Tương lai của Thực phẩm Việt Nam: Hội thảo giới thiệu đổi mới kinh doanh bền vững

Tương lai của Thực phẩm Việt Nam: Triển lãm Đổi mới Doanh nghiệp Bền vững
KOTO Studio nằm bên trong tòa nhà Hafele
Tầng 7, 128D Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022, 16:00 – 19:00

Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi Vietharvest, tập trung vào giải cứu thực phẩm và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để sinh viên VOHUN thấy được những đổi mới mà các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đang thực hiện liên quan đến giảm thiểu lãng phí thực phẩm và bảo vệ môi trường một cách bền vững đồng thời thúc đẩy sức khỏe con người. Nó cũng sẽ cho họ cơ hội tìm hiểu về quan hệ đối tác công tư.

Sự kiện này là miễn phí và dành cho mọi người. Vui lòng xem tờ rơi đính kèm để biết thêm thông tin