• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Thông báo tuyển dụng: Điều phối viên dịch thuật kiến thức Ecohealth tại VPHA (đã đóng)

 

SÁNG KIẾN LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG LĨNH VỰC (FBLA)
BIẾN DỊCH (KT)
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Thông báo tuyển dụng

Vị trí và chức danh: Điều phối viên dịch thuật kiến thức Ecohealth

Thời lượng: 18 tháng, toàn thời gian

 

Lý lịch

Sáng kiến Lãnh đạo Xây dựng Hiện trường (FBLI): Thúc đẩy Sức khỏe Sinh thái ở Đông Nam Á là một chương trình 5 năm (2012-2016), được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC), Canada, tập trung vào giải quyết các vấn đề sức khỏe con người liên quan đến thâm canh nông nghiệp và những thách thức khác.

Chương trình có bốn mục tiêu:

(i) tiến hành nghiên cứu sức khỏe sinh thái để giải quyết các vấn đề sức khỏe con người liên quan đến thâm canh nông nghiệp;

(ii) tăng cường năng lực nghiên cứu và thực hành sức khỏe sinh thái thông qua đào tạo sức khỏe sinh thái để xây dựng khả năng lãnh đạo và chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe sinh thái;

(iii) thu hút các nhà hoạch định chính sách quan trọng - ở cấp địa phương và quốc gia - tương tác với các nhóm nghiên cứu và cộng đồng;

(iv) tạo điều kiện kết nối mạng lưới và chia sẻ kiến thức với các phương pháp tiếp cận sức khỏe sinh thái chủ đạo trong khu vực.

FBLI có ba hợp phần liên kết với nhau: i) hợp phần nghiên cứu, xây dựng năng lực và dịch thuật kiến thức. Mục tiêu chính của dịch thuật kiến thức (KT) là thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa cộng đồng nghiên cứu và chính sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch các bằng chứng nghiên cứu thành thực tiễn và thông báo cũng như tác động đến các quyết định chính sách.

Chương trình đã được triển khai từ năm 2012 bởi một nhóm gồm sáu tổ chức đối tác ở bốn quốc gia (Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam). Hội Y tế Công cộng Việt Nam (VPHA) hiện là Đơn vị Điều phối của chương trình. Đơn vị đóng vai trò là trung tâm hành chính cho chương trình FBLI khu vực.

Chúng tôi cần tuyển một điều phối viên phiên dịch kiến thức Ecohealth để làm việc cho bộ phận KT từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016.

Trách nhiệm

Điều phối viên FBLI-KT sẽ quản lý và tạo điều kiện cho thành phần KT đạt được các mục tiêu của mình. Mô tả công việc bao gồm:

(i) Đóng vai trò là điều phối viên hợp phần KT để điều phối việc thực hiện kịp thời tất cả các khía cạnh của hợp phần (quản lý, giám sát và báo cáo về tiến độ và hiệu suất của hợp phần KT);

(ii) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm nghiên cứu và các nhà lãnh đạo quốc gia KT ở bốn quốc gia trong kế hoạch KT và kế hoạch ngân sách quốc gia của quốc gia đang phát triển, bao gồm cả đầu vào cho kế hoạch thực hiện hàng năm

(iii)Chuẩn bị cơ chế báo cáo và mẫu báo cáo cũng như các công cụ khác để cập nhật thường xuyên các hoạt động của quốc gia;

(iv) Hỗ trợ điều phối viên FBLI trong việc giám sát các hoạt động hợp phần, đầu ra và kết quả thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các thành viên của các nhóm liên minh chính sách quốc gia và theo dõi các thay đổi để đảm bảo tất cả các hoạt động hợp phần được thực hiện theo kế hoạch;

(v) Hỗ trợ chuyên gia KT-PR trong việc phát triển các công cụ và tài liệu truyền thông để phổ biến các câu chuyện, kết quả của FBLI tới công chúng, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực Nông nghiệp và Y tế Công cộng. Phối hợp chặt chẽ với nhân viên CU để liên lạc các đầu ra FBLI với bên ngoài (trang web).

Yêu cầu

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

  • Bằng thạc sĩ, tốt nhất là về truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng hoặc các lĩnh vực liên quan khác;
  • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm có trách nhiệm dần dần trong lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng và điều phối dự án/chương trình;
  • Viết và nói lưu loát bằng tiếng Anh là bắt buộc.

Hợp đồng và quyền lợi:

  • Ứng viên thành công sẽ được VPHA ký hợp đồng làm việc toàn thời gian.
  • Ứng viên thành công sẽ báo cáo với điều phối viên FBLI, cán bộ và chủ tịch của VPHA.

Làm sao để đăng kí?

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển qua email với tiêu đề “Ứng tuyển vị trí Điều phối viên FBLI KT” tới (ntq@vpha.org.vn; ltb@huph.edu.vn)
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

(i) CV chi tiết thể hiện trình độ, kinh nghiệm liên quan và ít nhất một người phản biện chuyên nghiệp

(ii) thư động viên bày tỏ lý do bạn quan tâm đến vị trí này.

Để biết thêm thông tin về vị trí và chương trình, vui lòng liên hệ: Đại học Y tế Công cộng Việt Nam

138 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Quý (ntq@vpha.org.vn)

Điện thoại: +84462662348

Trang web: http://www.vpha.org.vn/; http://ecohealthasia.net/

Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách ngắn sẽ được liên hệ để phỏng vấn.

Ngày kết thúc: 20 tháng 6 năm 2015

Nhấp vào đây để xem TOR cho vị trí này.