• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Thông báo tuyển dụng: Giám đốc Dự án Dịch tễ học Thú y

Hạn chót nộp đơn: 31 tháng 7 năm 2015, nửa đêm EST

Vị trí công việc: Giám đốc Dự án Dịch tễ học Thú y

                                 Hệ thống giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh nhạy cảm với khí hậu tại Việt Nam và Lào

Địa điểm: Cơ sở Nabong, huyện Xaythany, cách thủ đô Viêng Chăn, Lào 40km

Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc khu vực/Giám đốc điều hành VWB

Ngày bắt đầu: tháng 8/tháng 9 năm 2015

Thời hạn: Hai năm (có khả năng gia hạn thêm 2 năm)

PHẠM VI VAI TRÒ

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên có trình độ ít nhất là bằng Thạc sĩ về dịch tễ học thú y hoặc lĩnh vực liên quan để lãnh đạo việc lập kế hoạch chi tiết và thực hiện dự án giám sát và phổ biến dịch bệnh nhạy cảm với khí hậu trong vật nuôi kéo dài 4 năm, cũng như để hỗ trợ dài hạn của VWB các chương trình sinh kế và an ninh lương thực ở khu vực Đông Nam Á. Các dự án này được tài trợ bởi chương trình Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS) của CGIAR, cũng như các khoản tài trợ khác của chính phủ và tư nhân.

Vai trò sẽ bao gồm liên lạc và điều phối đối tác, xác định phạm vi dự án và gây quỹ, thiết kế dự án, quản lý và giám sát ngân sách, theo dõi, đối chiếu và viết dữ liệu với mục đích báo cáo và xuất bản khoa học.

Người đăng bài sẽ tự động viên và thúc đẩy. Là một thành viên trong nhóm, bạn cam kết cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua thú y và sức khỏe cộng đồng. Sử dụng các nguyên tắc khoa học để đảm bảo thiết kế dự án tốt, bạn cũng sẽ sử dụng các kỹ năng sáng tạo và phương pháp tiếp cận có sự tham gia để phát triển các cơ chế truyền thông và phổ biến đáp ứng nhu cầu của cộng đồng thụ hưởng.

Ấn vào đây để xem thông báo việc làm đầy đủ.