• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Thực tập sinh Canada trình bày kết quả nghiên cứu về quản lý chất thải của con người và động vật ở Việt Nam

Steven Lam, một bậc thầy về sinh viên y tế công cộng từ Đại học Guelph, Canada, đã trình bày kết quả từ một dự án nghiên cứu cho nhóm Cenpher.

                 Ảnh: Steve đang trình bày nghiên cứu này về "rủi ro sức khỏe của tăng cường nông nghiệp ở Việt Nam"

Steven đã thực tập tại Cenpher và Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế trong 3 tháng. Ông đã làm việc trong một dự án có tiêu đề "Rủi ro sức khỏe của tăng cường nông nghiệp ở Việt Nam" với Tiến sĩ Sherilee Harper tại Đại học Guelph, Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh tại Trường Y tế Công cộng Hà Nội và Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng tại Viện nghiên cứu. Nghiên cứu của họ tập trung vào quản lý chất thải động vật và con người, mối quan tâm ngày càng tăng của các nhà hoạch định chính sách và công cộng. Tăng sản xuất chăn nuôi, kết hợp với các công nghệ và thực hành quản lý truyền thống có thể gây rủi ro cho con người và môi trường. Sự hợp tác quốc tế này tìm cách hiểu rõ hơn về những rủi ro này là gì, khám phá những thách thức và giải pháp và thông báo chính sách. Hiểu và giải quyết các vấn đề quản lý chất thải là cần thiết cho sản xuất nông nghiệp bền vững trong khi bảo vệ sức khỏe con người và tài nguyên thiên nhiên.

Ảnh: Steve với nhân viên Cenpher

Dự án của họ liên quan đến hai phần: 1) tiến hành đánh giá về rủi ro sức khỏe của quản lý chất thải động vật và con người; và 2) một nghiên cứu trường hợp định tính khám phá nhận thức và hành vi rủi ro sức khỏe của nông dân liên quan đến quản lý chất thải. Kết quả sẽ được chia sẻ thông qua hai bản thảo (dự kiến), mà Steven sẽ hoàn thành ở Canada.

Tài trợ du lịch cho Steven đã được cung cấp thông qua Giải thưởng Nghiên cứu Globalink của Mitacs. MITACS là một tổ chức quốc gia, phi lợi nhuận, hỗ trợ hợp tác nghiên cứu quốc tế. Sáng kiến Lãnh đạo Xây dựng Lĩnh vực Việt Nam đã đóng góp chuyên môn về quản lý chất thải của con người và động vật cho dự án.

Để biết thêm thông tin về trải nghiệm Steven, vui lòng truy cập:

http://sherileeharper.com/2015/04/27/postcard-from-vietnam-steven-in-hanoi/

Để biết thêm thông tin về MITACS, vui lòng truy cập:
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-award

Nhấn vào đây để xem bài thuyết trình.