• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

TOT for local veterinary and health staff in Da Bac District, Hoa Binh about pork-borne parasitic diseases

Hội thảo truyền thông dự phòng giảm thiểu nguy cơ nhiễm các bệnh ký sinh trùng lây truyền từ lợn sang người
 - Khoảng 25 cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hòa Bình, Trạm Thú y, Trạm Y tế huyện Đà Bắc, và các cán bộ thú y, y tế thuộc sáu xã Mường Chiềng, Cao Sơn, Trung Thành, Đoàn Kết, Giáp Đắt, và Tân Minh đang tham dự buổi tập huấn truyền thông.


- Tại hội thảo, các đại biểu được:

  •  Cập nhật kiến thức về #bệnhấutrùngsánlợn, #bệnhsándâylợn và #bệnhgiunxoắn;
  •  Hướng dẫn một số kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp;
  •  Hướng dẫn tổ chức thực hiện một buổi truyền thông cụ thể về phòng chống nhiễm do một số bệnh ký sinh trùng lây truyền từ lợn sang người cho người dân địa phương. 

Hội thảo do Viện Thú y, ILRI, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương và Trường Đại học Y tế Công cộng phối hợp tổ chức. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án ‘Tăng cường an toàn thịt lợn bản địa và cải thiện sức khỏe người dân tộc thiểu số thông qua việc quản lý tốt hơn các bệnh ký sinh trùng lây truyền từ lợn sang người’ do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Chính phủ Đức (BMZ) và Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Nông nghiệp vì Dinh dưỡng và Sức khỏe (A4NH) tài trợ. 
--------------------
Communication workshop on prevention of pork-borne parasitic diseases (PBPDs)
- About 25 representatives from the Department of Animal Health and Livestock Production of Hoa Binh Province, Animal Health Station, Human Health Station of Da Bac District, and vets and medical staff of six communes Muong Chieng, Cao Son, Trung Thanh, Doan Ket , Giap Dat, and Tân Minh are attending a communication training workshop.
- At the workshop, participants are being:

  •  updated knowledge about #cysticercosis, #teniasis and #trichinellosis;
  •  guided some communication planning skills; and
  •  introduced to the organization of a communication session on prevention of PBPDs;

The workshop was jointly organized by the National Institute of Veterinary Research, ILRI, the National Institute of Malaria, Parasitology and Entomology and the Hanoi University of Public Health. This is part of the project ‘Safer indigenous pork and healthier ethnic minorities in Vietnam through better management of parasitic pig-borne diseases’ which is funded by Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and the CGIAR Research Program on Agriculture for Nutrition and Health (A4NH).