• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Trường Đại học Y tế Công cộng nhận giải thưởng Đơn vị xuất sắc

Trường Đại học Y tế Công cộng nhận Giải thưởng Tổ chức Xuất sắc từ Liên đoàn các Hiệp hội Y tế Công cộng Thế giới tại Đại hội Y tế Công cộng Thế giới, Kolkata, ngày 13 tháng 2 năm 2015.

 

Đại hội Y tế Công cộng Thế giới lần thứ 14 diễn ra tại Kolkata, Ấn Độ từ ngày 11 – 15 tháng 2 năm 2015. Đại hội được tổ chức bởi Liên đoàn các Hiệp hội Y tế Công cộng Thế giới (WFPHA) phối hợp với các hiệp hội y tế công cộng quốc gia là thành viên của Liên đoàn. Đại hội là một sự kiện quốc tế lớn được hỗ trợ bởi các Cơ quan của Liên Hợp Quốc, chủ yếu là Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF và được theo dõi chặt chẽ để đưa ra các khuyến nghị và đầu vào có giá trị nhất trong các mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Tại sự kiện này, Giải thưởng Tổ chức xuất sắc đã được WFPHA trao cho Trường Đại học Y tế Công cộng (HSPH) Hà Nội. TS Phạm Đức Phúc đã vinh dự đại diện cho Nhà trường nhận giải thưởng này từ Chủ tịch WFPHA, Tiến sĩ Mengitsu Asnake, đồng thời trình bày những kết quả, thành tích mà Trường Đại học Y tế Công cộng đã đạt được trong những năm qua.

Ảnh: Tiến sĩ Mengistu Asnake, Chủ tịch WFPHA trao giải cho Tiến sĩ Phạm Đức Phúc (đại diện Trường Đại học Y tế Công cộng)

Đại hội Y tế Công cộng Thế giới là một Đại hội quốc tế được tổ chức ba năm một lần kể từ năm 1975. Những người tham gia đại hội bao gồm các đại biểu từ các hiệp hội y tế công cộng của các quốc gia trên thế giới, cũng như đại diện từ khu vực công và tư nhân, đại diện từ các lĩnh vực liên quan đến y tế công cộng và Các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại các quốc gia thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Y tế Công cộng Thế giới. Lần này, Đại hội được tổ chức với chủ đề: “Con người khỏe mạnh – Môi trường trong lành”.

Sự kiện là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi quan điểm về chính sách, hiệu quả của chương trình cũng như cách thức thực hiện tốt nhất các chương trình và chính sách vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc họp, các vấn đề nổi cộm về sức khỏe toàn cầu cũng được thảo luận.

(HSPH)