• English
 • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Vị trí tuyển dụng : Trợ lý nghiên cứu An toàn thực phẩm và Phân tích rủi ro (đã đóng)

Tuyển dụng: Trợ lý nghiên cứu An toàn thực phẩm và Phân tích rủi ro tại Đại học Y tế Công cộng

Vị trí: Trợ lý nghiên cứu

Thời gian: toàn thời gian, từ 12 đến 36 tháng bắt đầu từ cuối tháng 6/2014

Tổ chức và dự án

Trường Đại học Y tế Công cộng (HSPH, www.hsph.edu.vn) được chính thức thành lập vào năm 2001 với tư cách là trường đại học duy nhất tại Việt Nam phát triển y tế công cộng hiện đại như một tác nhân thay đổi để bảo vệ sức khỏe con người thông qua đào tạo và nghiên cứu. Trong thập kỷ qua, HSPH đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cung cấp các chương trình cấp bằng về y tế công cộng (Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ) và quản lý bệnh viện (Thạc sĩ), cũng như dịch các kết quả nghiên cứu để thông báo chính sách. Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái và Y tế Công cộng (CENPHER, http://cenpher.huph.edu.vn ) là một đơn vị nghiên cứu mới được thành lập tại Trường ĐHYTCC. Nhiệm vụ của CEPHER là nghiên cứu các tác động về sức khỏe và hạnh phúc của các yếu tố môi trường, sinh thái, văn hóa, kinh tế xã hội và nhân khẩu học bằng cách sử dụng các phương pháp tích hợp của Ecohealth/One Health, đặc biệt tập trung vào Đông Nam Á, có liên kết với các vấn đề chung ở châu Phi. Chúng tôi tập trung vào mối liên hệ giữa y tế và nông nghiệp, các bệnh truyền nhiễm và bệnh lây từ động vật sang người, ô nhiễm hóa chất, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, từ phòng thí nghiệm đến đồng ruộng.

Dự án nghiên cứu “Giảm thiểu rủi ro và nâng cao an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nhỏ tại Việt Nam” (PigRISK, http://pigrisk.wikispaces.com ) được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và điều phối bởi Tổ chức Chăn nuôi Quốc tế Viện nghiên cứu (ILRI). Phản ánh cách tiếp cận đa ngành, dự án sẽ tập hợp kiến thức chuyên môn về hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, phân tích rủi ro, kinh tế xã hội, đánh giá chuỗi giá trị, dịch tễ học thú y và sức khỏe cộng đồng. Các đối tác cốt lõi của ILRI là Trường ĐHYTCC và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, những người sẽ sử dụng các nguồn lực và kỹ năng từ nhiều tổ chức đối tác.

Các mục tiêu chính của PigRISK là:

i) đánh giá tác động của các bệnh do thịt lợn gây ra đối với sức khỏe con người và ngành chăn nuôi và xác định các điểm/cơ hội quan trọng để quản lý rủi ro;

ii) phát triển và thử nghiệm các đổi mới dựa trên khuyến khích để cải thiện quản lý rủi ro sức khỏe con người và động vật trong chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nhỏ;

iii) nâng cao bền vững năng lực đánh giá và quản lý rủi ro trong chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nhỏ bằng cách thu hút sự tham gia của các bên liên quan và đồng tạo ra bằng chứng.

Mô tả công việc

Ứng viên thành công sẽ giúp nhóm dự án thực hiện các công việc liên quan đến:

 • Lấy mẫu theo chuỗi giá trị thịt lợn; người sản xuất, giết mổ, kinh doanh, tiêu dùng thịt lợn trên địa bàn nghiên cứu (Hưng Yên và Nghệ An) cũng như thu thập số liệu tại thực địa.
 • Tổng hợp/phân tích dữ liệu từ phòng thí nghiệm về mối nguy hóa học và vi sinh vật.
 • Tổng hợp các biên bản liên quan đến hiện trường, cuộc họp…
 • Thực hiện các công việc hành chính như: làm công văn, giấy mời, hợp đồng, chứng từ tài chính…

Trình độ:

 • Bằng cử nhân về y tế công cộng, sinh học, thú y hoặc thú y công cộng, hoặc khoa học thực phẩm.
 • Khả năng sử dụng phần mềm phân tích (R, Stata, SPSS)
 • Tiếng Anh là một lợi thế
 • Chủ động, linh hoạt và trách nhiệm
 • Khả năng giao tiếp và hợp tác với các bên liên quan, người dân địa phương trong lĩnh vực thực địa.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu vi sinh vật (Salmonela, Coliform, E.coli, Streptococus suis…), nghiên cứu định tính là một lợi thế
 • Cam kết cao, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn
 • Cam kết đi công tác thực tế tại tỉnh Hưng Yên và Nghệ An

Nơi làm việc và hỗ trợ

 • Mức lương cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm
 • Ngày nghỉ: như trong Luật lao động Việt Nam
 • Làm việc tại Trường Đại học Y tế Công cộng 138, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam.
 • Hỗ trợ: văn phòng phẩm và máy tính
 • Được tham gia các khóa đào tạo liên quan đến dự án
 • Ứng dụng và thông tin thêm

Ứng viên được mời gửi các tài liệu sau qua email:

 • Thư quan tâm
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bản sao bằng cấp chính
 • Tên và thông tin liên lạc của hai tài liệu tham khảo

Kính gửi: Cô Lâm Thị Bình,

Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái và Y tế Công cộng - Trường Đại học Y tế Công cộng

138 Giảng Võ, Hà Nội.

T: (+84) 4.62733162, F: (+84) 4.62733172, Di động:(+84) 986672316

Email : ltb@huph.edu.vn và Cc xuansinhck@gmail.com

Hạn chót: ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

Thêm thông tin xem tại:

http://pigrisk.wikispaces.com

www.hsph.edu.vn

http://cenpher.huph.edu.vn

www.ilri.org