• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

News

  • Trường Đại học Y tế Công cộng, với sự hỗ trợ của dự án Ứng phó với các mối đe dọa đại dịch mới nổi của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hôm nay đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) tại thành phố Nha Trang nhằm thúc đẩy ứng phó hiệu quả trên toàn quốc đến các bệnh động vật có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. VOHUNET là kết quả của những nỗ lực vận động chính sách nhằm thiết lập Mạng lưới các trường đại học Một sức khỏe Đông Nam Á (SEAOHUN) để giải quyết các loại dịch bệnh bùng phát.


Pages