• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Thử nghiệm bộ câu hỏi của Dự án I-CRECT tại cộng đồng

On August 15 and 16, 2023, the Center for Public Health and Ecosystem Research together with foreign experts has visited and introduced the questionnaires on the REDCap system for staff at Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, under the program of Project I- CRECT.

PGS. TS. Vũ Phong Túc – Trưởng khoa Y tế công cộng,  trường Đại học Y Dược Thái Bình, chào mừng đoàn công tác

Đại diện Dự án I-CRECT đã trình bày tổng quan về dự án và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ trên phần mềm REDCap trong thu thập và quản lý dữ liệu nghiên cứu, đồng thời thảo luận và xin ý kiến đóng góp về nội dung của tờ rơi can thiệp tại cộng đồng.

TS. Mattias Larsson giới thiệu lại về Dự án tới các cán bộ trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung hội thảo đề cập đến phỏng vấn thử nghiệm bộ câu hỏi về hộ gia đình; tình hình sức khỏe; thái độ, kiến thức, hành vi về sử kháng sinh để hoàn thiện bộ câu hỏi giúp dễ dàng thu thập các thông tin liên quan đến kháng sinh tại hộ gia đình.

A group of people sitting in a roomDescription automatically generated

Đoàn công tác phỏng vấn thử tại một số hộ gia đình

Chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ của Trạm Y tế xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải

Thông qua quá trình phỏng vấn thử, nhóm nghiên cứu Dự án I-CRECT đã nhận thấy những điểm hạn chế cần sớm được khắc phục nhằm chuẩn bị được bộ câu hỏi hoàn thiện, phục vụ cho công tác thu thập thông tin liên quan về kháng kháng sinh tại cộng đồng thuộc dự án.