• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Lĩnh vực nghiên cứu

Chúng tôi tập trung vào mối liên hệ giữa y tế và nông nghiệp, các bệnh truyền nhiễm và lây từ động vật sang người, ô nhiễm hóa chất, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Nghiên cứu được tiến hành ở các cấp độ tổ chức khác nhau (phân tử, cá nhân và dân số) và từ phòng thí nghiệm đến hiện trường.

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là thúc đẩy sự hiểu biết về các vấn đề sức khỏe liên quan đến hệ sinh thái và sử dụng các kết quả nghiên cứu để thông báo chính sách nhằm thay đổi và cải thiện sức khỏe của những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất. Các chủ đề nghiên cứu chính:

Integrative health research (IHR): Ecohealth and One Health

Food Safety and Risk Analysis

Health Risk and Health Impact Assessments (HRIAs)