• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Thử nghiệm bộ câu hỏi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Ngày 10/8/2023, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Y tế công cộng và Hệ sinh thái cùng với đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương tới làm việc với các cán bộ tại Bệnh viện Nhi Thái Bình theo chương trình thuộc Dự án I-CRECT. Mục tiêu của chương trình làm việc là nhằm giới thiệu sơ bộ về dự án và tập huấn sử dụng phần mềm REDCAP trong thu thập và quản lý dữ liệu nghiên cứu và Thảo luận về nội dung, cách thức tư vấn về sử dụng kháng sinh hiệu quả ngăn ngừa kháng kháng sinh.

Đoàn công tác gặp mặt các cán bộ của Bệnh viện Nhi Thái Bình

 

BS. Đinh Thị Vân Anh – Bệnh viện Nhi Trung ương giới thiệu về dự án và các biện pháp can thiệp nhằm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện

Xuyên suốt chương trình, nhóm nghiên cứu Dự án I-CRECT đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Thái Bình nhằm sửa đổi bổ sung bộ câu hỏi theo hướng phù hợp với tình hình tại bệnh viện.

Các cán bộ tại bệnh viện nghe hướng dẫn sử dụng và thực hành nhập dữ liệu trên phần mềm REDCap

BSCKII. Đỗ Mạnh Dũng tổng kết chương trình làm việc và đưa ra chỉ đạo thực hiện dự án trong thời gian tới

Kết thúc chương trình, BSCKII. Đỗ Mạnh Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, Ban giám đốc bệnh viện sẽ ra Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu, trong đó quy định vai trò của các Bác sĩ, điều dưỡng viên, các thành viên liên quan khác, đồng thời tổ chức định kỳ giao ban hàng tháng để cập nhật tình hình triển khai hoạt động dự án và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.