• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Các vị trí tuyển dụng của Quỹ SEAOHUN (trụ sở tại Chiang Mai) (đã đóng)

Được thành lập vào năm 2011, Mạng lưới các trường đại học Một sức khỏe Đông Nam Á (SEAOHUN) là một tập đoàn gồm các trường đại học và khoa ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đang hợp tác để xây dựng năng lực và quan hệ đối tác học thuật với các bên liên quan của chính phủ, quốc gia và khu vực để đáp ứng bùng phát các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, áp dụng cách tiếp cận Một sức khỏe. Quỹ chịu trách nhiệm trước Ban điều hành SEAOHUN về các hoạt động và quản lý của văn phòng khu vực Đông Nam Á tại Chiang Mai.

Giám đốc Chương trình là một chuyên gia cấp cao, người được kỳ vọng sẽ thực hiện vai trò lãnh đạo trong việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các hoạt động khu vực của SEAOHUN và quản lý mối quan hệ của tổ chức này với các Mạng lưới Một Sức khỏe trực thuộc ở bốn quốc gia.
Cán bộ Tài chính sẽ quản lý tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến Hoạt động Khu vực của SEAOHUN.
Cán bộ hành chính hỗ trợ Giám đốc chương trình và cung cấp hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của hành chính, hậu cần, mua sắm và nguồn nhân lực.
Hồ sơ công việc đầy đủ và chi tiết ứng dụng có thể được lấy bằng cách gửi email cho Tiến sĩ Stan Fenwick tại stanley.fenwick@tufts.edu.
Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên lọt vào danh sách ngắn mới được liên hệ để phỏng vấn. Giám đốc Chương trình, Cán bộ Tài chính, Cán bộ Hành chính.

Để biết thêm thông tin, bấm vào đây để xem Quản lý dự án_Phạm vi công việc..

Để biết thêm thông tin, bấm vào đây để xem Cán bộ Tài chính_Mức độ công việc.

Để biết thêm thông tin, bấm vào đây để xem Cán bộ Hành chính_Phạm vi công việc.