• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 trong khuôn khổ Khung Đối tác Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người

Ngày 07/11, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đồng chủ trì "Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 về Một sức khỏe Phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người" (gọi tắt là Một sức khỏe) giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Đỗ Tuấn Anh – Vụ Trưởng Vụ HTQT Bộ NN&PTNT giới thiệu nội dung và chương trình diễn đàn

 

Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu khai mạc

 

Ông Đỗ Xuân Kiên – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc

 

Bà Aler Grubbs - Giám đốc Quốc gia USAID tại Việt Nam phát biểu khai mạc

Các tham luận tại Diễn đàn đánh giá toàn diện về các kết quả triển khai Một sức khoẻ trên các lĩnh vực: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, công tác điều phối một sức khỏe trong năm 2023, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường phối hợp đa ngành thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch quốc gia đa ngành Một sức khỏe. Triển khai Kế hoạch tổng thể quốc gia Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người, đến nay đã xây dựng và chuẩn bị triển khai gần 100 chương trình, dự án theo kế hoạch.

 

Diễn đàn thu hút nhiều sự quan tâm tham dự của đại diện nhiều Bộ, Ngành, các Đại sứ quán, các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Một Sức khỏe tại Việt Nam

 

Trong thời gian tới, các bên đều mong muốn bổ sung, hoàn chỉnh toàn diện các lĩnh vực thuộc Một sức khỏe trong mối tương tác giữa con người, thực vật, động vật và hệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, coi trọng cả sức khỏe thực vật (plant health), sức khỏe  đất…nhằm triển khai các nhiệm vụ và lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch Một sức khỏe đa ngành.