• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hỗ trợ các nhà lãnh đạo nghiên cứu nông nghiệp trong khu vực của chúng tôi

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop MP đã trao học bổng John Dillon cho chín nhà quản lý nghiên cứu nông nghiệp tài năng đến từ Ấn Độ Dương Châu Á Thái Bình Dương, những người đi đầu trong việc phát triển các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp ở nước họ.

Phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội, Canberra, Bộ trưởng Bishop cho biết Chính phủ Liên minh đã tập trung chính sách đối ngoại của mình vào “ngoại giao kinh tế” nhằm hỗ trợ, bên cạnh các mục tiêu khác, xóa đói giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế bền vững. Bộ trưởng cho biết: “Các ngành nông nghiệp mạnh sẽ dẫn đến các nền kinh tế mạnh trong khu vực của chúng ta.

Các Nghiên cứu sinh John Dillon năm 2014 đang ở Úc để tham gia chương trình phát triển khả năng lãnh đạo kéo dài sáu tuần bao gồm các cơ hội kết nối với những người Úc làm việc trong các lĩnh vực tương tự.

Học bổng John Dillon, một phần của Giải thưởng Úc, được cung cấp bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và cung cấp tới 25.000 đô la cho mỗi người nhận. Họ ghi nhận cố Giáo sư John Dillon, một trong những nhà kinh tế nông nghiệp hàng đầu của Australia, đồng thời là người ủng hộ mạnh mẽ cho hợp tác và nghiên cứu nông nghiệp quốc tế.

Nghiên cứu sinh John Dillon năm 2014 là cộng tác viên chính trong các chương trình nghiên cứu của ACIAR về cà phê và nuôi trồng thủy sản ở PNG, thủy sản và lâm nghiệp ở Indonesia, thủy sản nước ngọt ở Lào, rau ở Philippines, đồng cỏ và sản xuất chăn nuôi ở Trung Quốc, ngành sữa ở Pakistan, và sức khỏe vật nuôi và con người ở Việt Nam.

Trước khi đến thăm Canberra, các Nghiên cứu sinh John Dillon đã đến thăm các cộng tác viên nghiên cứu và ngành nông nghiệp ở Tây Úc và Nam Úc. Họ cũng sẽ đến các viện nghiên cứu ở NSW, Queensland và Tasmania.

Những người được trao học bổng John Dillon 2014

Nghiên cứu sinh John Dillon 2014:

Tiến sĩ Rina Laksmi Hendrati, Nhà nghiên cứu, Trung tâm Công nghệ Sinh học Rừng và Cải thiện Cây, Yogyakarta, INDONESIA

Tiến sĩ Lilis Sadiyah, Trưởng nhóm nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu quản lý và bảo tồn nghề cá, Jakarta, INDONESIA

Bà Matilda Hamago, Điều phối viên khóa đào tạo – Phụ nữ trong phát triển cà phê, Coffee Industry Corporation Ltd, Goroka, PAPUA NEW GUINEA

Ông Gideon Pama, Giám đốc - Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Cơ quan Thủy sản Quốc gia, Port Moresby, PAPUA NEW GUINEA

Bà Maria Lilia Vega, Điều phối viên Dự án Nghiên cứu, Đại học Bang Visayas, Thành phố Baybay, Leyte, PHILIPPINES

Tiến sĩ  Malavanh Chittavong, Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp, Đại học Quốc gia Lào, Viêng Chăn, CHDCND LÀO

Bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội, VIỆT NAM

Tiến sĩ Yingjun Zhang, Trưởng khoa Khoa học Đồng cỏ, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, Bắc Kinh, TRUNG QUỐC

Tiến sĩ Hassan Warriach, Giám đốc Dự án, Đại học Khoa học Động vật và Thú y, Lahore, PAKISTAN

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR)http://aciar.gov.au/news-and-media/supporting-our-regions-agricultural-research-leaders