• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Hội thảo Nghiên cứu giữa kỳ FBLI

Khoảng 30 nhà nghiên cứu đến từ bốn quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc đã tập trung tại Đà Nẵng vào tháng 2 này để tham dự Hội thảo nghiên cứu giữa kỳ về Sáng kiến lãnh đạo xây dựng lĩnh vực sức khỏe sinh thái (FBLI) và cuộc họp Thành viên nhóm nòng cốt khu vực (RCG) lần thứ 2. Sự kiện kéo dài 4 ngày (bắt đầu từ ngày 2 tháng 2) đã tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu FBLI chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tiến trình của họ. Khoảng 15 tài liệu nghiên cứu đã được lên kế hoạch vào cuối chương trình nghiên cứu.

 

IMG 8988

Học viên làm việc nhóm tại workshop

Sự việc diễn ra nửa ngày bên ngoài tại hai hộ nông dân ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Cả hai hộ gia đình là điển hình áp dụng mô hình quy hoạch phát triển nông thôn mới của Chính phủ.

VN2 6195

  Các đại biểu tham quan trang trại thanh long tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

VN2 5977

Trưởng UBND xã Hòa Phú phát biểu chào mừng