• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN)

Trường Đại học Y tế Công cộng, với sự hỗ trợ của dự án Ứng phó với các mối đe dọa đại dịch mới nổi của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hôm nay đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) tại thành phố Nha Trang nhằm thúc đẩy ứng phó hiệu quả trên toàn quốc đến các bệnh động vật có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. VOHUNET là kết quả của những nỗ lực vận động chính sách nhằm thiết lập Mạng lưới các trường đại học Một sức khỏe Đông Nam Á (SEAOHUN) để giải quyết các loại dịch bệnh bùng phát.

Việc tổ chức một mạng lưới các trường đại học tìm cách tăng cường sự phối hợp khu vực trong việc ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh. “Sự kiện hôm nay sẽ đặt nền móng cho cách thức các trường đại học Việt Nam giải quyết và thúc đẩy khái niệm Một sức khỏe trong các lĩnh vực như đào tạo và nghiên cứu,” Giám đốc USAID Việt Nam Francis Donovan cho biết. Mạng lưới Việt Nam có kế hoạch đăng ký 18 trường đại học như một phần của mạng lưới các trường y khoa, y tế công cộng và thú y. Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ đóng vai trò là cơ quan đầu mối cho mạng lưới mới hình thành. Cuộc họp quy tụ đại diện của USAID, RESPOND, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như đại diện của 10 trường đại học trên khắp Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch thiết lập mạng lưới các trường đại học Một sức khỏe bao gồm các trường đại học Việt Nam, đánh giá khoảng cách nghiên cứu và đào tạo Một sức khỏe tại các đối tác của VOHUN và làm việc với các bộ mục tiêu để phát triển các chiến lược nghiên cứu và đào tạo Một sức khỏe. Cách tiếp cận Một sức khỏe thừa nhận rằng sức khỏe con người, sức khỏe động vật và sức khỏe hệ sinh thái có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và sự hợp tác giữa các ngành là cần thiết để đạt được những phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn với lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, động vật và môi trường.