• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Ra mắt website và tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội của Dự án STOP Spillover

[Thông báo]STOP Spillover trang web và phương tiện truyền thông xã hội hiện đã sẵn sàng!

STOP Spillover là một tập đoàn toàn cầu do USAID tài trợ và do Đại học Tufts đứng đầu, đang nỗ lực tìm hiểu và giải quyết các rủi ro do các loại vi-rút lây truyền từ động vật đã biết có khả năng lây lan từ động vật và gây ra các đợt bùng phát, dịch bệnh và đại dịch ở người.

Để tìm hiểu thêm về DỪNG Tràn lan, vui lòng:

Website: https://www.stopspillover.org/

Kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi tại: https://spark.adobe.com/page/3B5ZFLtG8SVal/

Theo dõi trên Twitter: https://twitter.com/STOPSpillover

Thích trên Facebook: https://www.facebook.com/STOPSpillover

và kết nối với chúng tôi trên LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/STOPSpillover