• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

[Tuyển Dụng] Dự án STOP Spillover tuyển thành viên Văn phòng điều phối dự án (Country team Member)

STOP Spillover là dự án được tài trợ bởi Đại học Tufts Mỹ, thông qua Mạng lưới Một Sức khoẻ các trường đại học Đông Nam Á (SEAOHUN), từ nguồn tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
 
Dự án kéo dài 5 năm nhằm nâng cao hiểu biết toàn cầu về nguồn cơn phức tạp của vi rút lan truyền từ động vật sang người và nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát, phân tích rủi ro và thay đổi hành vi. Làm việc tại dự án, ứng viên có cơ hội tiếp cận với liên đoàn các đối tác cấp quốc tế, trong nước, tại địa phương và các trung tâm tài nguyên nghiên cứu toàn cầu.

Hiện tại, Văn phòng điều phối dự án cần tuyển 4 vị trí trong 4 lĩnh vực sau:

1) Giám sát, Lập bản đồ và Mô hình hóa (SMM) - part-time 30%
2) Phân tích nguy cơ và truyền thông (RAC) - part-time 30%
3) Thực phẩm, Nước, Không khí, Khí hậu, Sinh kế & Kinh tế, Chính sách và An ninh (FWA) - part-time 30%
4) Nghiên cứu Động vật hoang dã, vật nuôi, dịch tễ học, thay đổi hành vi, và giới (WLE) - fulltime 100%

Để ứng tuyển, vui lòng gửi thư ứng tuyển, hồ sơ và bản check list kinh nghiệm của bạn qua mail contact@vohun.org, cc mail Ms.Phạm Thanh Hà, pth@vohun.org trước 13/07/2021.
Xem thông tin chi tiết về các vị trí ứng tuyển và bản check list kinh nghiệm tại đường link sau: 
https://drive.google.com/drive/folders/1TviNxZz921xOo0Nhb1AWrOtu3pc1ipvv?usp=sharing