• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết thành lập Mạng lưới Một sức khỏe

Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ cam kết xây dựng Mạng lưới Một sức khỏe ASEAN nhằm phát triển, tăng cường hợp tác và phối hợp đa ngành nhằm thực hiện Sáng kiến Một sức khỏe giữa các nước thành viên ASEAN.

Cam kết này được đưa ra sau khi rút kinh nghiệm từ những tác động nặng nề trên nhiều lĩnh vực của đại dịch Covid-19, nhằm đối phó với các dịch bệnh tương tự cũng như các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi khác, bao gồm cả bệnh lây truyền từ động vật sang người và tình trạng kháng kháng sinh.

 

Lãnh đạo các Quốc gia tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia

 

Tải toàn văn Cam kết tại đây: https://bit.ly/ALD_OneHealthInitiative.