• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe cho thế hệ tương lai - Báo cáo giai đoạn 2021-2022

Báo cáo này thể hiện nỗ lực hợp tác trong đó tất cả các đối tác triển khai và Mạng lưới trường đại học trong dự án One Health WorkforceNext Generation đã cung cấp nội dung. Ấn phẩm này được phát triển và đóng góp đáng kể bởi các biên tập viên (xem ở trên), Mạng lưới Đại học One Health và Nhóm Toàn cầu OHW-NG (Đại học California, Davis; Đại học Columbia; Chiến lược Sức khỏe Ata; Liên minh EcoHealth; Đại học California, Berkeley; Đại học của California, Irvine; Đại học New Mexico, Labyrinth Global Health, Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ và Viện Smithsonian).

Tải báo cáo tại đây.