• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

[Tuyển Dụng] Dự án STOP Spillover tuyển dụng 2 vị trí: I) Cán bộ kỹ thuật - Phân tích nguy cơ và truyền thông (RAC); II) Cán bộ giám sát, lập bản đồ và mô hình hoá (SMM)

[CƠ HỘI VIỆC LÀM] Dự án STOP Spillover tiếp tục tuyển dụng:

1) Giám sát, Lập bản đồ và Mô hình hóa (SMM) - part-time 30%

2) Phân tích nguy cơ và truyền thông (RAC) - part-time 30%

Để biết thêm chi tiết, mời theo dõi link dưới đây:

- Cán bộ kỹ thuật - Phân tích nguy cơ và truyền thông (RAC): https://www.ngocentre.org.vn/jobs/country-technical-officer-%E2%80%93-ri...

- Cán bộ giám sát, lập bản đồ và mô hình hoá (SMM): https://www.ngocentre.org.vn/jobs/country-technical-officer-%E2%80%93-su...

*Về STOP Spillover:

STOP Spillover là dự án được tài trợ bởi Đại học Tufts Mỹ, thông qua Mạng lưới Một Sức khoẻ các trường đại học Đông Nam Á (SEAOHUN), từ nguồn tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Dự án kéo dài 5 năm nhằm nâng cao hiểu biết toàn cầu về nguồn cơn phức tạp của vi rút lan truyền từ động vật sang người và nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát, phân tích rủi ro và thay đổi hành vi. Làm việc tại dự án, ứng viên có cơ hội tiếp cận với liên đoàn các đối tác cấp quốc tế, trong nước, tại địa phương và các trung tâm tài nguyên nghiên cứu toàn cầu.