• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

I-CRECT Project

Thử nghiệm bộ câu hỏi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Ngày 10/8/2023, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Y tế công cộng và Hệ sinh thái cùng với đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương tới làm việc với các cán bộ tại Bệnh viện Nhi Thái Bình theo chương trình thuộc Dự án I-CRECT. Mục tiêu của chương trình làm việc là nhằm giới thiệu sơ bộ về dự án và tập huấn sử dụng phần mềm REDCAP trong thu thập và quản lý dữ liệu nghiên cứu và Thảo luận về nội dung, cách thức tư vấn về sử dụng kháng sinh hiệu quả ngăn ngừa kháng kháng sinh.

Trao đổi với đại diện Tổ chức ICARS và các chuyên gia quốc tế về triển khai Dự án I-CRECT

Sáng ngày 17 tháng 5 vừa qua, TS. Phạm Đức Phúc - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y tế công cộng và Hệ sinh thái (CENPHER)- Trường Đại học Y tế công cộng (HUPH) và các cộng sự đã có buổi làm việc, thảo luận với chuyên gia quốc tế về các thủ tục giải ngân của dự án I-CRECT theo quy định của nhà tài trợ - tổ chức ICARS tại phòng họp A421 - HUPH. Nhóm chuyên gia quốc tế tham dự bao gồm: