ABOUT US


Understanding the local context and having opportunities to develop international research partnerships, a group of researchers at the Hanoi University of Public Health (HUPH) got together to develop a research center at HSPH that would a new model, it would be donor-funded.


Pham Duc Phuc
Vu Van Tu
Dang Xuan Sinh
Nguyen Viet Hung
Nguyen Bich Thao
Tran Thi Kim Tuyen
Trinh Thu Hang

Nguyen Thanh Luong
Dush Ramachandran
Erik Stafford
Chris Luck
Kevin Wilke
Laura Betterly
Shelby Larson
 
 
 
 

 

NEWS

Policy dialogue to enhance inclusive policies in Vietnam’s smallholder pig sector

Despite its significant—83%— contribution to Vietnam’s pig sector, pig production by smallholders performs below its potential and food safety remains a constant challenge along the pig value chain

Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm liên quan tới thịt lợn tại Việt Nam và một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ

Hai báo cáo nghiên cứu mới công bố vào tháng 2/2017 cho thấy thịt lợn tại một số tỉnh ở Việt Nam thường mang vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng.

Tăng cường niềm tin vào chất lượng và sự an toàn của thực phẩm tại Việt Nam

An toàn thực phẩm hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của công chúng tại Việt Nam.

World Bank Food Safety Risks Management Report Launching

A report launched this week on managing risks to food safety in Vietnam was prepared by the World Bank and other research and development partners at the request of the Government of Vietnam. Our research team at the CENPHER/HUPH is a part of the technical partner group contributing for this report. 

Hội thảo báo cáo kết quả dự án PigRISK tại Nghệ An và Hưng Yên

Trong hai ngày 28/4 và 5/5/2017, Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện dự án Giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và cải thiện an toàn thực phẩm chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại Việt Nam” (PigRISK),  đã được tổ chức tại hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên. 

FREE GRAIZING DUCK AND AVIAN INFLUENZA IN VIETNAM

Since 2013, H5N1 bird flu has been circulating in South East Asia resulting in high mortality rate in the bird species in the area.