• English
  • Tiếng Việt

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ HỆ SINH THÁI
CENTER FOR PUBLIC HEALTH AND ECOSYSTEM RESEARCH
CENPHER


 

Ngày Môi trường Thế giới 2023: Giải pháp cho ô nhiễm nhựa

Hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm trên toàn thế giới, một nửa trong số đó được sinh ra để chỉ sử dụng một lần. Trong số đó, chưa đầy 10% được tái chế.

Ước tính, hàng năm có khoảng 19-23 triệu tấn rác thải nhựa dồn đọng ở các hồ, sông và biển. Khối lượng đó xấp xỉ nặng bằng 2200 tháp Eiffel cộng lại.

Microplastic – các hạt vi nhựa có đường kính khoảng 5 mm – bị lẫn vào thức ăn, nước và không khí. Người ta ước tính rằng mỗi người trên hành tinh này tiêu thụ hơn 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm.

Nhựa dùng một lần bị vứt bỏ hoặc đốt gây hại cho sức khỏe con người và đa dạng sinh học, đồng thời gây ô nhiễm mọi hệ sinh thái từ đỉnh núi đến đáy đại dương.

Với các giải pháp khoa học hiện có để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, các chính phủ, công ty và các bên liên quan khác phải mở rộng quy mô và đẩy nhanh các hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Môi trường Thế giới trong việc huy động hành động biến đổi từ mọi nơi trên thế giới.

Nguồn thông tin bài viết: United Nation